# پرشین_بلاگ
   به جز حضور تو  هيچ چيز اين جهان بيکرانه را جدی نگرفته ام حتی عشق را                  حسين پناهی
/ 0 نظر / 3 بازدید
خداوند،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   یک نفر را به فریاد می خواند   دیگری را به آواز و    سومی را به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
دری<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> که باز می شود شبيه دری است که باز نمی شود تو پشت هيچ کدامشان نيستی  
/ 0 نظر / 2 بازدید
                                      چقدر روح محتاج فرصت هاييست كه در آن هيچ كس نباشد.                                                                                                      دکتر شريعتی  
/ 0 نظر / 0 بازدید