هیس !

خدا داره به فکرای بی صدایی که از تو ذهن بنده هاش می گذره گوش می کنه .

هیییییس !

خدا داره به نجواهای روزه داراش گوش می کنه .

هیییییییییییییس !

خدا داره پیشونی بنده هاشو بوس می کنه ...

/ 0 نظر / 11 بازدید